Prenumerera på Nyheter, Racerapporter
GT5 Ginetta Challenge

KALENDER: 2018

Tävling/bana/möteDatum
Årsmöte i Jönköping27-28 jan
Mantorp 5- 6 maj
Kinnekulle26-27 maj
Knutstorp 6- 8 jul
Karlskoga18-19 aug
Falkenberg15-16 sep

SPONSORER

BILDGALLERI

Samarbetspartners

Svensk Racing

Mantorp

Datum: 6 maj 2017 09:00 till 7 maj 2017 17:00

Inbjudan VÅRRACET, Tidsschema version 1

Inbjudan
VÅRRACET
5-7 maj på Mantorp Park
Tack för Din/Er anmälan till Vårracet

 1. Vid denna tävling gäller publicerade regler i SBF:s regelverk 2017, officiella meddelanden som publicerats av SBF efter detta. Samt klasspecifika regler för respektive klass. Tävlingen körs på långa banan 3106 meter. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
 2. Alla förare/team skall anmäla sig i ”Sollans” tävlingssekretariat i NGK huset för visa giltig förarlicens och anmälarlicens, samt inlämna ifylld Mekanikeranmälan. Blankett finns bifogad med startbekräftelsen.
 3. Sista anmälningsdag är söndagen 23 april.
 4. Anmälan för SSK, SPVM & Ginetta http://raceadmin.se/startRegistration.php
 5. För V8 Thunder Cars görs anmälan på V8 TC hemsida http://v8thundercars.com/
 6. Radical anmäler sig till Radical-organisationen.
 7. Bavaria Cup anmäler sig till Bavaria racing.
 8. Betalning av startavgiften sker på plats i huvudentrén. Kontant eller kortbetalning fungerar utmärkt. Om fakturering av startavgiften önskas, skickas det till nathalie.larsson@mantorppark.com fakturan ska vara betald innan tävlingen startar.
 9. ”Sollans” Tävlingssekretarit Öppettider
  Tävlingssekretariatet Besiktning
  Torsdag 17.00- 19.00    
  Fredag 07.30 - 20.00 Fredag 07.30 - 18.00
  Lördag 07.00- 17.30 Lördag 07.00- 17.30
  Söndag 08.30- 17.30 Söndag 08.30- 17.00
  Öppettider grindar huvudentrén:    
  Torsdag 16.00 - 21.00    
  Fredag 17.00 - 21.00    
  Lördag 07.00    
  Söndag 07.00    
 10. Tidsschema version 1 gäller vid denna tävling om ej annat anges. Arrangören förbehåller sig rätten till eventuella ändringar.
 11. Alla förare/team skall applicera startnummer, arrangörs- och seriesponsorreklam på bilen/bilarna innan någon form av körning sker på banan.
 12. Det är inte tillåtet att tvätta trailers på Mantorp Parks tvättplatta. Ring och förboka hos TS Tvätthallar i Mjölby. Telefon 0142-148 70. Öppettider 07.00-16.30
 13. Inga privatbilar kommer att släppas in i maskindepån. Samtliga privatbilar skall parkeras på tilldelad plats. Följ anvisningar på passerhandling, skyltning och funktionärers anvisning.
 14. Tider förarsammanträde:
  SSK: Fredag 5 maj kl.12.00
  SPVM, Ginetta & Radical: Lördag 6 maj kl.08.00
  V8 Thunder Cars: Lördag 6 maj kl.08.30
  Bavaria CUP: Lördag 6 maj kl.12.10
  Alla förarmöten är i VIP-logerna över depågaragen!
 15. Förarsammanträde är obligatoriskt. Endast förare och en team manager samt behöriga funktionärer får delta. Närvarokontroll sker med sign-on listor.
 16. Tävlingsledning och Chefsfunktionärer:
  Tävlingsledare: Max Lundgren 072-15 17 700
  1:e Bitr. tävlingsledare: Mikael Andersson 072-24 86 770
  Bitr. tävlingsledare: Börje Blomen
  Bitr. tävlingsledare: Anders Dahlgren
  Hela tävlingsledningen har rätt att signa listor och har bestraffningsrätt.
  Tävlingssekreterare: Yvonne Bjärud
  Teknisk chef: Mikael Toivonen
  Förbundstekniker: Torgny Johansson
  Bitr. teknisk chef: Roger Edvardsson
  Säkerhetschef: PA Mårtensson
  Banchef: Jan Johansson
  Tidtagningschef MB Racesupport
  Brand och räddning: Mantorp Park
  Sjukvård: Linköping Ambulans/Medical RescueTeam
  Miljöansvarig MK Scandia: Lars Axelsson 070-5372805
  Faktafunktionärer
  Start/mål och hastighet: TBA
  Ljudmätning: TBA
 17. Vid denna tävling tjänstgör följande domare:
  Håkan Junfors
  Viktor Rangren
 18. Under varje tävlingsbil måste det ligga en absorberingsmatta som suger upp eventuellt oljespill. Mattorna suger upp all olja men släpper igenom vatten och kan användas flera gånger. Hjälp till att ta hand om vår miljö genom att använda miljöstationen, den är belägen vid övre infarten till depån.
 19. På Mantorp Park Motorbana råder depåtystnad mellan kl. 19.00 - 08.00.
 20. Det är absolut förbjudet att framföra någon form av motordrivet fordon på banan efter att ordinarie verksamhet är slut utan tillstånd från tävlingsledningen eller banägaren. Vi vill också påminna om reglerna gällande depåmopeder och andra motordrivna fordon. Dessa är inte tillåtna mer än för materialtransport till och från bandepån. All annan körning är förbjuden och vid överträdelse kan fordonen tas i beslag för resterande del av tävlingen. Meddela detta till era team/mekaniker!
 21. Rökning och all form av grillning och öppen eld är förbjuden i såväl bandepån som parkeringsdepån (se reglemente). Svetsning och grillning ska ske på anvisad plats vid övre infarten till depån. Vid tveksamheter vänligen kontakta depåpersonalen.
 22. Jordfelsbrytare skall finnas hos alla förare/team som ämnar koppla in sig på anläggningens elnät. OBS! Inkoppling får endast ske av Mantorp Park utsedd personal. Arrangören/banägaren förbehåller sig rätten att avlägsna/urkoppla felaktiga/skadade kablar. Ingen förare eller team tillåts ta ut mer ström än vad som uppgetts i tävlingsanmälan. Påföljd eller åtgärd kan vidtagas om överträdelse sker. Det är absolut förbjudet med eluppvärmning, endast gasol- samt dieselvärmare är tillåtna. Arrangören/banägaren kan ej hållas ansvarig för eventuella skador som orsakas av strömavbrott.
 23. Det är totalförbjudet att spika i asfalten i depån. Om så sker debiteras 1000:- per spik.
 24. Åldersgränsen på 15 år för att få befinna sig i bandepån gäller även för teampersonal/mekaniker. Utmed det yttre räcket i bandepån får maximalt 3 personer per team vistas. Det är dessutom av säkerhetsskäl förbjudet för alla utom säkerhetsfunktionärer att befinna sig utmed räcket vid starterna.
 25. Maximal hastighet i bandepån är 50 km/h.
 26. Förare som blir bestraffad med ”Stop and go” skall stanna på anvisad plats i nedre delen av bandepån.
 27. Ingen tidtagningsutrustning eller s.k. laptimer får placeras närmare än +/- 5 m från mållinjen.
 28. Den officiella anslagstavlan är placerad vid ”Sollans”sekretariatet i NGK huset.
  Som officiell tid används Fröken Ur, tel. 90 510.
  Officiellt språk är svenska.
 29. Det är varje förares skyldighet att se till att det finns hållare för tidtagningstransponder och transponder monterad på tävlingsbilen. Detta gäller vid all körning på banan.
 30. Max antal tränande samt tävlande är enligt gällande banlicens. Vid eventuell gallring gäller resultat från kvalificering. Avsteg från kvalifikationsminimum kan göras.
 31. Pole Position är till vänster i körriktningen.
 32. Parc Ferme kommer att vara vid den blå besiktningshallen.
 33. All utkörning till banan för test/träning/kvalificering/gridshow/warm up/tävling sker via Line up. Det är varje förares skyldighet att befinna sig i Line up området i god tid.
 34. Avlämning av eventuella protester görs i ”Sollans”sekretariat på SBF:s protestblankett. Tävlingssekreteraren innehar rätten, jämte hela tävlingsledningen, att ta emot protester samt signera listor. Protestavgiften betalas kontant!
 35. Ansvar, den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört internationellt förbund (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Special Idrottsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person/ sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.