Prenumerera på Nyheter, Racerapporter
GT5 Ginetta Challenge

KALENDER: 2018

Tävling/bana/möteDatum
Årsmöte i Jönköping27-28 jan
Mantorp 5- 6 maj
Kinnekulle26-27 maj
Knutstorp 6- 8 jul
Karlskoga18-19 aug
Falkenberg15-16 sep

SPONSORER

BILDGALLERI

Samarbetspartners

Svensk Racing

Klassregler i MX-5 Cup

MX-5 Cup har sedan starten vuxit och för att erbjuda förare oberoende ambitionsnivå möjlighet att tävla så finns det sedan 2010 2 klasser inom MX-5 Cup. Dels Klass Modifierad som följer Roadsport C reglementet och dels en instegsklass, Klass Standard, för bilar som uppfyller säkerhetsreglementet men också brukas till vardags utan att vara allt för modifierade.

En av de större skillnaderna mellan klasserna är viktgränserna. I Klass Modifierad gäller Roadsport-C reglementet, i Klass Standard finns det en minimiviktgräns för varje biltyp. Denna viktgräns är uttänkt på ett sådant sätt att bilarna inte behöver lättas alls eller lättas betydligt mindre än vad som måste tillses i klass Modifierad för att nå viktgränsen.

Klass Modifierad och Klass Standard körs i samma heat men de skiljs åt genom klass-klistermärken och dekaler. De båda klasserna har var sin poängtabell och pokaler delas ut för varje race i var klass (placering 1, 2 och 3).

Klass Modifierad:

Fritt enligt Roadsport C reglementet

 

Klass Standard:

Intentionen med standardklassen:

Klass Standard är en tävlingsklass i MX-5 Cup där man skall kunna köra och vara konkurrenskraftig med sin befintliga bil, utan att behöva modifiera den mycket mer än säkerhetsmässigt. Intentionen med klass Standard är att man, förutom att uppfylla säkerhetsreglerna i form av båge, stol, bälte och brytare, enbart ska behöva göra små modifieringar på sin gatbil för att kunna vara med och slåss om pallplatser, samtidigt som den kan användas till vardags. Intentionen är med andra ord inte att man ska riva ut all ljudisolering för att istället montera förstyvningsstag under bilen för att optimera tyngdpunkten eller att göra en väldigt aggressiv hjulinställning som gör att bilen inte längre passar att köras på gata. Om du vill ha en renodlad racebil finns klass modifierad som ett mer lämpligt alternativ.

Reglementet för standardklassen:

Fritt enligt Roadsport C reglementet så länge nedan punkter är uppfyllda:
* Standard/ej modifierad kaross
* Standard/ej modifierad inredning
* Standard/ej modifierad styrbox
* Standard/ej modifierad växellåda
* Standard/ej modifierade bromsok
* Standard/ej modifierat chassi/hjulupphängning. Byte till alternativa fjädrar och dämpare är ok. 
* Standard/ej modifierad utväxling. 
* Standard motor, ej optimerad, d.v.s. ej byggd avsiktligt för racing (så kallad blueprintad motor).
* Däckbredd på maximalt 205 mm samt rullomkrets inom vissa gränser

Lägsta tillåtna tävlingsvikt för respektive MX-5 modell i Klass Standard är:
NA 1.6: 1010kg
NA 1.8 samt NC 1.8: 1100kg
NB 1.8: 1140kg
NBFL 1.8 (146 hk): 1160kg
NC 2.0: Kör i klass Modifierad
ND: Kör i klass Modifierad

Tillåtna avsteg och de vikttillägg som de då medför:
- Lättat svänghjul: 30 kg påslag på vikten
- Blueprintad motor: 30 kg påslag på vikten
- Modifierad utväxling: 30 kg påslag på vikten

Exempel på tävlingsvikt med vikttillägg:

NA 1.6 med ändrad utväxling: 1040 kg
NA 1.8 med blueprintad mtor: 1130 kg
NB 1.8 med lättat svänghjul: 1170 kg

Vägning sker enligt stickprovsprincip efter genomfört race.

Övrigt: Styrgruppen för MX-5 Cup har tolkningsrätt. Vid osäkerhet kontakta styrgrupp för tolkning och förtydligande. Om bilen ej klart bryter mot någon av Klass Standard-punkterna ovan men det av en eller annan anledning ändå uppstår "gråzonproblematik" har styrgruppen rätt att justera/förtydliga ovan poängberäkningsregler, inklusive lägga till ytterligare godkända avsteg med vikttillägg. Uppstår "gråzonsproblematik" under tävlingshelg får bilen tävla i Klass Standard gällande tävlingshelg men måste anpassa bilen efter styrgruppens beslut till påföljande tävlingshelg.
 

FÖRTYDLIGANDE AV PUNKTER KLASS STANDARD

* Standard/ej modifierad kaross. Bilens kaross och originalpaneler skall finnas kvar och vara intakta, d.v.s. ingen lättning genom sågning/kapning av plåt är tillåten. Med originalpaneler menas att de är tillverkade av Mazda (alternativt av annan tillverkare men då av samma material, form och funktion) och därmed får inga karosspaneler bytas ut till glasfiber/kolfiber. Det är inte därmed inte tillåtet att:
- byta ut glasrutor (varken sidorutor eller i softtop/hardtop) mot en lättviktsvariant
- byta ut sidbackspeglar
- montera någon form av aerodynamiska förbättringar såsom t.ex. vinge, spoiler eller splitter

Det är inte heller tillåtet att byta till lättviktshardtop.

Det som är tillåtet när det gäller karossen är följande minde modifieringar för att få in mer friskluft i motorrummet:
- På NA-modellen byta ut ena ”grodögats” lock mot ett med luftintag
- På NA-modellen sänka bakkant på ena ”grodögats” lock och därigenom skapa en springa mellan lock och motorhuv
- leda in luft från luftgapet/liknande i fronten till motorrummet och bromsar med hjälp av slang/rör.

* Standard/ej modifierad inredning. All inredning, inklusive plastpanel och mattor, skall vara kvar i bilens kupé. Vid bur och annan säkerhetsutrustning så får dörrsidor på ett elegant sätt modifieras så eventuella stag, stolssidor kan få plats men original dörrsidor skall finnas på plats. Samma sak gäller instrumentpanel, mittkonsol, hatthylla osv. 
Även bilens cab ska vara kvar och montera i bilen även om bilen har hardtop. Det är valfritt om caben är uppfälld eller nerfälld under träning och tävling.

 * Standard/ej modifierad styrbox. med "Standard" avses styrbox (ECU, EMS)tillverkad av Mazda och av sort ursprungligen avsedd för bilens motor. Originalbox får ej om-mappas och inga delar inne i boxen får tas bort, bytas ut eller monteras in i boxen.

* Standard/ej modifierad växellåda. Med "Standard" avses originalväxellåda från någon MX-5 model. Växelspaken får modifieras, dvs så kallade "short shifts" är tillåtna. Koppling och tryckplatta är fritt

* Standard/ej modifierade bromsok. Med "Standard" avses originalbromsok från någon MX-5 modell som kan monteras bolt-on, dvs inga adaptrar accepteras. Belägg och skivor är fritt.

* Standard/ej modifierat chassi/hjulupphängning. Byte till alternativa bussningar,fjädrar och dämpare är ok. Endast original / standard krängningshämnare får vara monterade på bilen - att använda dom är fritt.
Spacers som kräver ingrepp på pinnbultar är inte tillåtna.
Man får inte bredda bärarmar, flytta infästningspunkter, montera customiserade delar annat än bussningar, fjädrar, dämpare samt spindelleder enligt nedan. 

För att få mer negativ camber fram finns det två godkända lösningar:
1. off-set bussningar i den övre bärarmen
2. förlängd nedra spindelled av denna typ:
https://www.flyinmiata.com/extended-lower-ball-joint.html?redirect_log_mongo_id=5634bd3535313131f52e0000&redirect_mongo_id=562e9e6638376300130d0000&sb_referer_host=&utm_campaign=Trackable+Links&utm_medium=Web&utm_source=Springbot.

När det gäller bussningar (förutom off-set bussningar för att få mer camber) är rekommendationen att behålla originalbussningar då detta är i linje med standardklassens intentioner. Att byta till hårdare eftermarknadsbussningar ger dels sämre komfort och kräver mer underhåll. Dock kommer inte bilar som redan har bytt till eftermarknadsbussningar hindras från att tävla i standardklassen. 


* Standard/ej modifierad utväxling. Man får ej förändra utväxling, dvs. byta/förändra differentialen från originalutförande utan att få vikttillägg enligt ovan. Med originalutförande menas utväxling din bil hade som nytillverkad. Att byte ut befintlig differential mot en med samma utväxling som i originalutförande är dock tillåtet utan vikttillägg.

* Standard motor, ej optimerad, d.v.s. ej byggd avsiktligt för racing (så kallad blueprintad motor). Avsikten med denna punkt är att ingen motor skall "fräschas upp" om det inte är absolut nödvändigt p.g.a. exempelvis motorhaveri, och då är endast renovering av berörd motordel tillåten där renoveringsspec ur Mazdas verkstadshandbok sätter gränserna för vad som är tillåtet. Har motorn genomgått en blueprintning får bilen ett vikttillägg enligt ovan.
Man får ej lätta svänghjulet eller montera svänghjul som ej satt på motor i originalutförande (med originalutförande menas svänghjul av exakt samma sort/utseende/vikt som din bil hade som nytillverkad) utan att få vikttillägg enligt ovan.
Avgassystemet är fritt. även grenrör och katalysator, så länge Roadsportreglementet och bilprovningen godkänner det.  

* Däcksbredd på maximalt 205mm och rullomkrets inom vissa gränser. Rekommenderad standardstorlek är 205/50/15. Andra dimensioner får användas förutsatt att rullomkrets inte avviker mer än maximalt 3% från rekommenderad storlek samt att bredden inte överstiger 205 mm.