Prenumerera på Nyheter, Racerapporter
GT5 Ginetta Challenge

KALENDER: 2018

Tävling/bana/möteDatum
Årsmöte i Jönköping27-28 jan
Mantorp 5- 6 maj
Kinnekulle26-27 maj
Knutstorp 6- 8 jul
Karlskoga18-19 aug
Falkenberg15-16 sep

SPONSORER

BILDGALLERI

Samarbetspartners

Svensk Racing

Nyheter från SPVM

SPVM
2004-10-10
admin

Protokoll 2004-07-10


PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN SPORTVAGNSMÄSTERSKAPETS MÖTE PÅ
RING KNUTSTORP 2004.07.10
1.

Mötets öppnande och interimstyrelsens presentation av hur föreningen är tänkt
att verka och arbeta.

Jan Nordgren hälsade de 43 närvarande personerna välkomna.
En närvarolista cirkulerades.
För att Sportvagnsmästerskapet inte skall dö ut måste insatser göras för att få
ut de bilar som är stående i garagen samt även nyrekrytera. Förarna måste
anmäla sig i tid - förenklade och förbättrade anmälningsrutiner bör införas.
Banägare, arrangörer, förare och bilsportförbundet måste ha en stark
samarbetspartner och därför bildas denna förening, eftersom
sportvagnsklubbarnas intresse att driva serien har försvunnit.
Interimsstyrelsen och Stefan Mumm presenterade med ett overhead schema
hur föreningen är tänkt att verka och fungera. Schemat bifogas detta protokoll.
(Interimsstyrelsen bildades i Vittsjö 2004.02.21).

2.

Val av mötesordförande.

Jan Nordgren valdes att leda dagens förhandling.

3.

Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare.

Undertecknad valdes till sekreterare.
Tord Andersson och Douglas Wichers valdes till justeringsmän.
Mats Lundqvist och Svein Langholm valdes till rösträknare.

4.

Synpunkter på hur föreningen skall arbeta och verka.

Alla var överens om att vad interimsstyrelsen tagit fram som arbetsunderlag
var bra. Anordnande av track days där man även kan inbjuda intresserade
att prova på bana diskuterades.
Här kom även upp val av styrelse.
Fram till årsmötet 2005 valdes följande:
Ordförande: Jan Nordgren
Sekreterare: Olle Ohlsson
Kassör: Fredrik Sigbjörnsson
Arbetsgrupper kan bildas efter behov.
För dagen arbetar Stefan Mumm med layout hemsida och marknadsföring.
Anders Andreásson har lovat ställa upp vad gäller reglementet.

5.

Val av klassrepresentanter.

Framkom att det kanske är en fördel att klassrepresentanterna ej är samma
som sitter i styrelsen.
Efter mötet valdes av förarna i de olika klasserna följande personer:
Roadsports - ingen ännu vald.
Modsports - Olle Ohlsson
RS - Fredrik Sigbjörnsson
RS 1800 - Mats Lundqvist

6.

Förslag på stadgar.

Föreslagna stadgar antogs med följande tillägg:
Styrelsen väljes på ett år.
Revisor väljes på ett år. Här valdes Johan Svensson.
Årsmötet lägges vid tävlingstillfälle under säsongen.

7.

Övriga frågor.

Ordförande informerade om att en hemsida redan har öppnats: www.spvm.se
MGCC har som startkapital skänkt 5.000:- vilket vi tackar för.

8.

Nästa möte.

Nästa möte blir vid tävlingen i Falkenberg den 7- 8 augusti.

9.

Mötets avslutande.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.


Vid protokollet
”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦..
Olle Ohlsson
Justeras
”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦ ”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦”¦..
Tord Andersson Douglas Wichers