Vagndeklaration 2021

Dina uppgifter
Fält märkta med * är obligatoriska

Grunddata om bilen
Fält märkta med * är obligatoriska

Beräkning av Tävlingseffekt
Beräkningar utförs direkt när du slutfört ändringar i något fält.
Det bör räcka att klicka vid sidan av fälten (eller kryssrutorna) för att omräkning skall ske.
Med standardmotor menas serieproducerad standardmotor eller komplett tävlingsmotor med en förutbestämd motorspecifikation och specificerad grundeffekt från motortillverkare eller från betrodd motorbyggare (minst 100 motorer/år) enligt 2.17.1 i sportvagnsreglementet för 2019-2021.

Med Opimerad motor menas en Optimerad serieproducerad standardmotor eller eftermarknadsmotor/ej komplett tävlingsmotor med en förutbestämd motorspecifikation och specificerad grundeffekt från motortillverkare eller från betrodd motorbyggare (minst 100 motorer/år) enligt 2.17.2 i sportvagnsreglementet för 2019-2021 .

Med trimmad motor menas en trimmad motor enligt 2.17.3 i sportvagnsreglementet för 2019-2021.

Trimmad Motor

Minvikter (utan ytterligare tillägg)
Help
Help
Help
Help
Help
Help
Help
Help