SPVM minviktsberäkning

Klass
Beräkning av Tävlingseffekt
Beräkningar utförs direkt när du slutfört ändringar i något fält.
Det bör räcka att klicka vid sidan av fälten (eller kryssrutorna) för att omräkning skall ske.

serieproducerad standardmotor eller komplett tävlingsmotor med en förutbestämd motorspecifikation och specificerad grundeffekt från motortillverkare eller från betrodd motorbyggare (minst 100 motorer/år) enligt 2.17.1 i sportvagnsreglementet för 2019-2021.

optimerad serieproducerad standardmotor eller eftermarknadsmotor/ej komplett tävlingsmotor med en förutbestämd motorspecifikation och specificerad grundeffekt från motortillverkare eller från betrodd motorbyggare (minst 100 motorer/år) enligt 2.17.2 i sportvagnsreglementet för 2019-2021

Trimmad motor enligt 2.17.3 i sportvagnsreglementet för 2019-2021

Trimmad Motor
Minvikter (utan ytterligare tillägg)
Help
Help
Help
Help
Help
Help
Help
Help