Medlemsanmälan och vagndeklaration för 2019 är öppnade!

Medlemsanmälan och Vagndeklaration är nu driftsatta på SPVM´s hemsida och öppna för anmälningar till säsongen 2019.
Gå in på menyrubrik SPVM och du finner medlemsanmälan och länk för att göra vagndeklaration.

SPVM använder numera Eventsupport:s anmälningssystem ENTRÉ som stöd för våra vagndeklarationer, där vi kopplat samman förares ev. tidigare inlagda fordonsdata som används vid tävlingsanmälningar med SPVM:s vagndeklarationer.