Här hittar ni kontaktuppgifter till SPVM:s nyckelpersoner. Ni kan också kontakta oss på e-post: info@spvm.se

magnus Bengtsson

Ordförande

0706-75 05 32 ordforande@spvm.se

Niklas Falk

Sekreterare

0703-56 74 56 sekreterare@spvm.se

Max Lindblom

Kassör

0705-70 70 74 max.lindblom@limaxtech.se

Gunnar Östlund

Roadsport

070-2867101 roadsport@spvm.se

Kent Johansson

Modsport

0705-441443 modsport@spvm.se

Svein langholm

RS (Racersport)

+4791370516 (Norge) rs@spvm.se

Thomas Larsson

Clubman

0708-936700 clubman@spvm.se

Lars Hultman

MX-5 Standard Cup

0703-873239 mx-5standardcup@spvm.se

       
Ni kan också kontakta oss på e-post: info@spvm.se