Anmälan bekräftas när medlems-/serieavgiften 1000 SEK är betald till SPVM:s Plusgiro 403809-7.

Utländska förare betalar medlemsavgiften 1000 SEK enligt nedan:
IBAN: SE98 9500 0099 6042 0403 8097
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Märk inbetalning med för-och efternamn!