Bulletin gällande tillägg i regelpunkt: 7.14 Transmission (MX-5 Standard Cup)

Bulletin gäller tillägg i regelpunkt: 7.14 Transmission

Regeländringen berör MX-Standard Cup och är ett tillägg gällande en enkel och billig förstärkning av differentialhusets högra arm, i syfte att undvika brott vid den ingjutna ”skåran”.

Ändringen är godkänd av SBF och gäller med omedelbar verkan under resterande regelperiod. 

Bulletin 1 – 7.14 Transmission – Tekniska regler Racing 2022-2024, Sportvagn