Kontroller på Knutstorp

Bifogat protokoll från Kjells kontroller under Svenskt Sportsvagnsmeeting på Knutstorp.
Inga bilar låg under minimivikten. Se även övriga kommentarer på Roadsportbilarna.
Kontrollerna fortsätter på Karlskoga.Kontroller SSM