(uppd.) Nu är tävlingsanmälan för samtliga deltävlingar öppnade!

Nu är tävlingsanmälan för deltävling Kinnekulle, Knutstorp, Karlskoga och Falkenberg öppnade!
Länkar till anmälningssidor återfinns på SPVM:s hemsida under huvudrubriken Kalender