Preliminärt Sportvagnsreglemente för 2022-2024 inkl. nya Klassreglementet för MX-5 Standard Cup!

Nya Sportvagnsreglementet för perioden 2022-2024 är på gång, ligger hos SBF för slutlig granskning.
För er som är nya förare så kan det vara bra att känna till att Sportvagnsreglementet skall ses som tekniskt reglemente för bilen.

Tävlingsreglemente för Sportvagnsmästerskapet (SPVM) representeras av kommande årliga Serieinbjudan som tar upp de sportsliga och administrativa förutsättningarna, tex poängberäkning, startmetod, tävlingsanmälningar mm.

Till dess att Sportvagnsreglementet i länken är godkänt, så kan det vara värt att slå en kik och få en känsla om vad för ev förändringar som är på gång.

Regler Sportvagnsreglemente_2022-2024 – Preliminär