Trackday på Karlskoga motorstadion

Onsdag 13/5 så arrangeras en SPVM trackday på Karlskoga motorstadion mellan kl 09.00 -16.00.

Maximalt 30 deltagare, om det blir fler än 30 anmälda så skapas en turlista.

Blir det färre än 20 bilar så ställs evenemanget in.

Kostnad 1800kr, Betalningsinstruktion skickas ut till  de 30 första anmälda.

Tre grupper:

Grupp 1 Modsport/slicksbilar

Grupp 2 Roadsport/R-däcksbilar

Grupp 3 RS/Clubman

Rullande 20 min pass

 

Lunch: Banan kan ordna lunch förutsatt att det är tillräcklig antal beställningar anmälda (typ minst 30 luncher).

 

Intresseanmälan skickas in via mail senast 23/4 till Kent Johansson  cobra2@swipnet.se 

Intresseanmälan behöver innehålla namn, bilgrupp, antal lunchbeställningar.

Notera att  vi sätter en begränsning till max 2 personer/bil (förare + medföljare)

 

Kontaktperson för frågor: Toni Berggren/Modsport 0725-44 99 88

Då detta är ordnat med kort varsel, kommer intresseanmälda få kompletterande information längre fram.