Maxvartal

Det finns nu en lista under uppbyggnad, som avser beskriva gällande standard maxvarvtal på olika vanligt förekommande standardmotorer. (2.17.2 och 2.17.3 motorer i reglementet).