Reglementesförslag inför nästa regelperiod

Reglementes-förslaget inför nästa reglementesperiod 2019-2021 är inskickat till SBF!

Ni kan läsa det här: 

https://www.spvm.se/wp-content/uploads/2018/10/Regler-Sportvagnsreglemente_2019-2021_2018-10-12_ver1..pdf

Motorreglemente för RS, Modsport och Roadsport är nu  gemensamt och återfinns under de gemensamma delarna av sportvagnsreglementet.

RS kommer att bli vikt/hk baserat framöver och reglementet är i princip helt nyskrivet och baseras till stora delar på FIA CN reglemente (som tidigare) med skillnaden att vi öppnar för motorbyten för att kunna matcha effektuttag mot vikt.

Modsport får i förslaget förändrat jämförelsetal för Modsport 1, textstycken har omdisponerats och skrivits om inom reglementet men har till stora delar samma textinnehåll/innebörd som tidigare.

Roadsport är huvudsakligen samma som tidigare med ett par förtydliganden tillagda samt anpassat till att motorreglementet är flyttat.

Clubman är helt orört förutom tillåtelse till andra vevstaksbultar och fortsätter dessutom med sitt egna motorreglemente precis som förut.

Mvh//Magnus